AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Het is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken of laten verwerken in het belang van uw gezondheid en/of het uitvoeren van onze bedrijfsmatige administratie. Ten overvloede vermelden wij dat wij vanuit onze functie als (register)fysiotherapeut gehouden zijn aan geheimhoudingsplicht. Iedere in onze praktijk werkzame fysiotherapeut heeft hiervoor de eed afgelegd. Zonder uw toestemming zullen wij nooit persoonsgegevens delen met derden die niet voldoen aan bovenstaande criteria. Het doel was, is en blijft maximale privacy bescherming te garanderen van de gegevens die we van u hebben.