Beweeggroepen

Afhankelijk van de klacht of aandoening kan ervoor gekozen worden om in groepsverband uw belastbaarheid te verbeteren/onderhouden. U krijgt altijd een persoonlijk op maat gemaakt trainingsprogramma dat gebaseerd is op uw lichamelijke klachten/mogelijkheden/wensen. Wij werken nauw samen met Optimaal Fysiotraining om deze doelen te realiseren.

Valtraining

Deze training is er op gericht om uw fysieke gesteldheid te optimaliseren waardoor de kans op vallen zo klein mogelijk wordt. Op individueel niveau wordt deze kans ingeschat en besproken om vallen in de thuissituatie of ergens anders te voorkomen. Daarnaast leren wij u hoe u het beste kunt vallen en daarna weer kunt opstaan. Eventueel kunnen wij uw thuissituatie nader bekijken op mogelijke verhoogde risico’s en oplossingen hiervoor aandragen

Longziekten

De bijdrage van de fysiotherapeut bestaat uit het verhogen maar ook begeleiden van fysieke activiteiten van de longpatiënt.

Reuma

Een geprotocolleerd beweegprogramma biedt u de mogelijkheid om bij diverse reumatische aandoeningen te werken aan uw algemene conditie en het behoud en/of vergroten van uw zelfstandig functioneren. Na een intakegesprek, waarbij de actuele klachten en beperkingen worden geïnventariseerd, wordt de therapie in overleg met u vast gesteld.

Oncologische begeleiding

De behandeling van patiënten met de diagnose kanker is vaak langdurig, intensief en multidisciplinair. Chemotherapie en/of bestraling leidt tot afname van de algehele conditie en heeft vaak lichamelijke gevolgen. Fysiotherapie kan hierbij een rol spelen, zowel in de begeleiding als in de ondersteuning bij het opbouwen van conditie na de behandelingen. Met het beweegprogramma Onco-Fitness, individueel of in een kleine groep (2-3 pers.), wordt aan het herstel gewerkt.

Hartrevalidatie

Geprotocolleerd trainen na een hartprobleem zal de conditie en het vertrouwen in fysiek belasten van het lichaam behouden en of verbeteren. Getraind wordt er in kleine groepen, dit zowel direct na een hartfalen als wel na het volgen van een hartrevalidatie in het ziekenhuis. Alle collega’s volgen jaarlijks een AED reanimatie cursus. AED is op beide vestigingen aanwezig.

Obesitas, GLI programma

Wij hanteren de stelling: op gewicht komen is één, op gewicht blijven is alles. In kleine groepen wordt volgens een individueel afgestemd programma getraind. De diëtiste maakt hierbij vaak onderdeel uit van dit proces om het doel te realiseren. Plezier hebben of gaan vinden in bewegen willen wij met u gaan realiseren.

Diabetes

De combinatie van adviezen van de diëtist met een op maat gemaakt trainingsprogramma heeft ruimschoots bewezen dat dit een positieve invloed heeft op de diabetes patiënt. Verandering in het dagelijks meer gaan bewegen zullen wij stimuleren.

Osteoporose

Het bot kan door verschillende redenen minder sterk worden en daardoor bij een verkeerde belasting breken. Vaak zal de leeftijd hierin een belangrijke rol spelen. Mensen met osteoporose zijn gebaat bij een specifiek trainingsprogramma. Daarnaast bieden wij in combinatie met Optimaal Fysiotraining de cursus valpreventie aan.

© Copyright Fysiotherapie Van Oeyen