Orthopedie

De orthopedie is het medisch specialisme dat zich specifiek bezig houdt met klachten en afwijkingen aan het bewegingsapparaat. Daarnaast verricht de (trauma)chirurg eveneens ingrepen aan het bewegingsapparaat na bijvoorbeeld fracturen, pees- of bandletsels. De fysiotherapie speelt een rol in de begeleiding, behandeling en revalidatie van patiënten die door de orthopedisch chirurg zijn verwezen.
In onze praktijk is een ruime ervaring opgebouwd in de fysiotherapeutische behandeling van orthopedische aandoeningen en postoperatieve begeleiding en revalidatie.

Traumatologie-Chirurgie

Een chirurgische ingreep kan gevolgen hebben voor het functioneren van het bewegingsapparaat. Naast pijn en ongemak kunnen ook stoornissen optreden in mobiliteit, functie en kracht. Hierdoor zal het normale (dagelijkse) tot specifiek (sport) bewegen beïnvloed worden. Vaak is fysiotherapeutische behandeling wenselijk om een optimaal postoperatief resultaat te bereiken.

Neurologie

Neurologische klachten hebben voor een patiënt grote consequenties. Denk hierbij aan pijn, bewegingsonmacht/beperkingen en hebben daardoor gevolgen voor het maatschappelijk functioneren. Neurologische klachten kunnen worden onderverdeeld in centrale en perifere aandoeningen.
Centraal neurologische aandoeningen, zijn bijvoorbeeld MS, Parkinson, CVA en ALS. Patiënten met deze aandoeningen worden in onze praktijk altijd individueel begeleid. Indien noodzakelijk kunnen de behandelingen aan huis plaats vinden. Wij bieden hulp bij de keuze en gebruik van hulpmiddelen, zoals een rolstoel of rollator.
Perifeer neurologische aandoeningen bestaan bijvoorbeeld uit functie uitval (motorisch-sensorisch) en/of zenuwpijn. Ook deze klachten kunnen fysiotherapeutisch worden behandeld. Wij hebben een ruime ervaring in het begeleiden van patiënten die een neurochirurgische ingreep hebben ondergaan.

Longziekten

Aandoeningen van de longen hebben grote invloed op de conditie en vitaliteit van een patiënt. Belangrijk is het om een zo optimaal mogelijke ademhaling te behouden en daarnaast te werken aan een behoud van conditie. Onder begeleiding van een fysiotherapeut bieden wij oefentherapie, maar soms ook massage en ontspanning bij : COPD, Astma, Long-Covid en hyperventilatieklachten. Deze begeleiding kan individueel plaatsvinden, maar ook in kleine groepen. 

Cardiologie

De bijdrage van de fysiotherapeut bestaat uit het verhogen maar ook begeleiden van fysieke activiteiten van de hartpatiënt.

Geriatrie

De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van multipele, vaak complexe, problematiek bij ouderen. Het dagelijks functioneren van de ouderen staat hierbij met zijn probleem centraal. Vaak gebeurt de totale begeleiding in samenwerking met diverse andere disciplines in de zorg.

Reumatologie

Een geprotocolleerd beweegprogramma biedt u de mogelijkheid om bij diverse reumatische aandoeningen te werken aan uw algemene conditie en het behoud en/of vergroten van uw zelfstandig functioneren. Voor individuele behandelingen van klachten van reumatische aard kunt u ook bij ons terecht.  

Oncologie

De behandeling van patiënten met de diagnose kanker is vaak langdurig, intensief en multidisciplinair. Chemotherapie en/of bestraling leidt tot afname van de algehele conditie en heeft vaak lichamelijke gevolgen. Fysiotherapie kan hierbij een rol spelen, zowel in de begeleiding als in de ondersteuning bij het opbouwen/behouden van conditie voor-tijdens of na de behandelingen. 

© Copyright Fysiotherapie Van Oeyen