De Praktijk en onze Visie

Individueel gerichte fysiotherapeutische behandelingen vormen de basis van de geboden zorg in onze praktijk. Daarnaast worden er ook beweegprogramma’s aangeboden/uitgevoerd in kleine groepen (2-4 personen). Fysiotherapeutische behandeling en zorg is maatwerk. Deze zorg vereist verdieping in de hulpvraag van de patiënt, een goede inventarisatie en diagnose van het probleem, en toepassing van deskundigheid en ervaring van de fysiotherapeut. Kwaliteit in deze zorg wordt bepaald door betrokkenheid en kundigheid van de hulpverlener, maar ook door integriteit en ethisch correct handelen (o.a. AVG richtlijn). In de geboden zorg dient altijd het patiëntenbelang centraal en voorop te staan. De in het kader van de verleende zorg en behandelingen genomen beslissingen en gemaakte keuzes dienen ethisch juist en in het belang van de patiënt gemaakt te zijn. Voor de patiënt is een kritische houding ten opzichte van de eigen hulpvraag en de geboden zorg noodzakelijk. Vaak zal een actieve deelname van de patiënt aan het behandelingsproces een voorwaarde zijn voor een optimaal behandelresultaat. De patiënt zal daar waar mogelijk en noodzakelijk is zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de aanpak van het gezondheidsprobleem. Zo zal het behandelverloop een samenwerking zijn tussen patiënt en fysiotherapeut.